Tarieven

De Tarieven voor tandheelkundige zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Dit houdt in dat voor elke verrichting een standaard prijs afgesproken, bij sommige behandelingen wordt bovenop het vastgestelde tarief een bedrag voor materiaalkosten en techniekkosten berekend.

Op verzoek kunnen wij voorafgaande aan de behandeling een begroting opstellen voor de te verwachten kosten. Soms kunnen behandelingen anders verlopen dan vooraf kan worden ingeschat. Dit kan leiden tot afwijkingen in het uitneidnelijke te factureren eindbedrag.

De nieuwe vastgestelde tandstarieven voor 200 vindt u via onderstaande link:
Tandartstarieven voor 2020

Voor vragen over vergoedingen van behandelingen verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzeekeraar.

Behandelingen

Controles

U gaat ieder jaar een of twee keer voor een controle naar de tandarts. Tijdens deze controle wordt uw gebit door de tandarts gecontroleerd op gaatjes en eventuele (tandvlees)ontstekingen en/of andere afwijkingen.

Vullen

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies door tandbedrijf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling.
De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie.

Wortelkanaal-en zenuw behandelingen (endo-behandeling)

De tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een of meer wortels. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees zichtbaar is; de wortels zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Dit kanaal is gevuld met zenuwvezels en kleine bloedvaten, ook wel pulpa genoemd. Het is levend weefsel.
Als het weefsel ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit. Tijdens een wortelkanaalbehandeling verwijdert de tandarts het ontstoken tandweefsel. Ontstoken tandweefsel geneest niet meer. Het is een onomkeerbaar proces. Daarna reinigt hij het kanaal met kleine vijltjes en spoelt hij het met een desinfecterende spoelvloeistof. Vervolgens worden de kanalen gevuld, en tot slot wordt de kies of tand gevuld en plaatst de tandarts eventueel een kroon.

Kroon en Brugwerk

Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is (of zelfs niet is aangelegd), kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.
Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn  oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Trekken van een tand of kies (extractie)

In het algemeen kunnen vrijwel alle tanden en kiezen worden hersteld door vullingen, of door kronen, bruggen. Er zijn echter tanden of kiezen waar iemand meer last dan plezier van kan hebben, zoals bijvoorbeeld de verstandkiezen.
In een aantal gevallen worden die er dan ook uit gehaald.

Frame en prothese

Wanneer meerdere tanden en/of kiezen afwezig zijn, kunnen ze vervangen worden door een prothese (bv. frame  prothese). Dit is een uitneembare voorziening die vaak nog uitgebreid kan worden wanner er nog een tand of kies verloren gaat. Voor tandeloze patiënten kunnen wij een volledige prothesen aanbieden maar ok prothesen met steun op implantaten.