Het kan een keer voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld.
Vraag om een verhelderend gesprek met ons.
Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op.
Mocht u het gevoel hebben dat wij er samen niet uitkomen dan vragen wij u het klachtformulier van het ANT in te vullen.

Klik hier.